ایران – زندانی کردن سپرده گذاران در شعبه در بوشهر

0
302

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-روز شنبه اول مهر ماه؛ نیروهای سرکوبگر انتظامی غارت شدگان بوشهری را که دست به تجمع در داخل شعبه کاسپین زده بودند؛ با بستن دربهای موسسه؛ تجمع کنندگان را در داخل این محل زندانی کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95