ایران-رفتار ضد انسانی زندانبانان زندان گوهر دشت با زندانیان اعتصابی

0
861
زندانیان اعتصابی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۳-زندانیان اعتصابی زندان گوهردشت کرج که سی و هشتمین روز از اعتصاب خود را می گذرانند در معرض رفتار ضد انسانی زندانبانان زندان هستند. در همین رابطه وزارت‌خارجه انگلستان در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب‌غذا در ایران، تاکید کرد: ما به‌طور مرتب وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران را در همکاری با جامعه جهانی پیگیری کرده و بر ضرروت بهبود آن تأکید می‌کنیم. موضوع نقض حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان از اولویتهای وزارت‌خارجه انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع است. درباره مقاومت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب‌غذا روزنامه داگنزنی‌هیتر در سوئد نوشت: زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ، در سلولهای مرطوب که پنجره‌هایش با صفحات آهن پوشیده شده و بدون اجازه ملاقات و ارتباطات و دسترسی به غذا و آب مناسب به‌سر می‌برند. در اوایل مردادماه ۵٣ زندانی به بخش جدیدی از زندان منتقل شدند و حداقل ١٨نفر از این زندانیان علیه این اقدام، دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق‌بشر در ایران در یک بیانیه اعلام کرده است عمیقاً از خبرها در مورد اعتصاب‌غذاکنندگان نگرانم. چرا که وضعیت جسمی آنها هر روز بدتر می‌شود و شکنجه و بدرفتاری هم‌چنان ادامه دارد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران نسبت به رعایت ارزشهای انسانی و رعایت حقوق زندانیان به حکومت ایران هشدار داد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید