ایران-راهپیمایی کارگران شرکت واحد؛ دانشجویان و فعالان حقوق بشر در حمایت از رضا شهابی

0
701

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-روز سه‌شنبه۱۴شهریور ماه۱۳۹۶در پی فراخوان همسر فعال کارگری زضا شهابی برای تجمع مقابل مجلس که در آن از همه خواسته شده بود درحمایت از این زندانی جلوی بهارستان در تجمع شرکت کنند، کارگران شرکت واحد و دانشجویان و فعالان حقوق بشر به این فراخوان پاسخ داده و برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی مقابل مجلس تجمع و راهپیمایی کردند.
معترضین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد سر دادند.
لازم به ذکر است زندانی سیاسی رضا شهابی در اعتراض به زندانی بودن خود ۲۷روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید