ایران-دلنوشته شهین مهین فر مادر امیر ارشد تاجمیر:مادرم ایران امروز آبستن شادی های فرداست

0
1692
دلنوشته شهین مهین فر مادر امیر ارشد تاجمیر
دلنوشته شهین مهین فر مادر امیر ارشد تاجمیر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۳۱-برای پسر مبارزم . امیر ارشد تاج میر
من با تو مردم و دوباره با تو زاده می شوم
در دنیایی که خشم و بغض و کینه درد و غم و مرگ، بیماری و بی تفاوتی و بی حسی، طناب دار و خنجر و باتوم و گلوله ی آتشین
زندان و شکنجه و اعتصاب غذا که فریادی ست در اختناق نباشد
من دوباره با تو زاده می شوم در دنیایی که عشق و عاشقی حاکم است.
کوچه ها و خیابان هایش، عطر گل بهار نارنج می دهد. چهره ها صورتک هایی مات و خسته نیست
لبها می خندد و چشمهای شاداب دیگر چشمه ی اشک خون  نمی شود. من با تو مردم. تبریک تولدم بماند برای زمانی که
همراه با روح تو از بطن مادرم ایران در آزادی و بی دردی به دنیا بیایم. آی نامردمان آفریننده ی غمها و رنجها و دردهای بی شمار وطنم!!
مادرم ایران امروز آبستن شادی های فرداست. فردای آزادی فردای عاشقی فردای شکوفه و شادی
فردایی که تولدم مبارک است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید