ایران-دستگیری ۲۰ کولبر در سردشت

0
572
دستگیری ۲۰ کولبر در سردشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۹-نیروهای نظامی و انتظامی رژیم در مرز سردشت حداقل ٢٠ کولبر کرد را بازداشت کردند.
شامگاه روز سەشنبە ١٧ مردادماه، نیروهای سرکوبگر انتظامی در روستای “دولەبی“ سردشت حداقل ٢٠ کولبر کرد را بازداشت کردەاند.
تاکنون هویت این کولبرها برای رسانەهای خبری احراز نشدە است، اما بە گفتە منابع مطلع بە دادسرای عمومی انقلاب سردشت منتقل شدەاند.
اجناس این کولبران توسط نیروهای سرکوبگر متوقف شدند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید