ایران – دستمزد روزانه کشاورزان در ایران

0
428
دستمزد روزانه کشاورزان در ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۸-جدیدترین مطالعات نشان می‌دهد، بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان فعال در بخش کشاورزی با رقم حدود ۶۵هزار تومان به کارگر نشاکار و کمترین متوسط روزانه به کارگر بیل‌زن زمین زراعی با رقم حدود ۴۵هزار تومان پرداخت شده است.
-در بین زنان نیز همچون مردان، کارگران نشاکار بیشترین دستمزد روزانه با حدود 68هزار تومان در روز و کمترین دستمزد روزانه به کارگر میوه چین با رقم حدود ۳۴هزار تومان دریافت می‌کند.
بالاترین و پایین‌ترین دستمزد برای مردان در بین استان‌های کشور مربوط به کارگر دروگر غلات است که در این میان، استان گیلان با دستمزد حدود ۹۰هزار تومان، بالاترین مقدار و استان سیستان و بلوچستان با دستمزد حدود ۲۷هزار تومان، پایین‌ترین مقدار را به خوداختصاص داده‌اند.
بالاترین دستمزد برای زنان در بین استان‌های کشور، مربوط به کارگر میوه چین در استان اردبیل با ۷۷هزار تومان و پایین‌ترین دستمزد نیز، مربوط به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار در استان خراسان جنوبی با ۲۰هزار تومان است آری درحاکمیتی که بنای آن روی غارت واختلاس وحق کشی وحق خوری بناشده دستمزدزحمتکشان باید همین باشد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید