ایران – در ۱۹آبان سال ۱۳۳۳ دکتر حسین فاطمی به دستور شاه اعدام شد

0
1166
در ۱۹آبان سال ۱۳۳۳ دکتر حسین فاطمی به دستور شاه اعدام شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۹-دکتر حسین فاطمی، قهرمان نهضت ملی ایران، وزیرخارجه و یار پاکباز دکتر محمد مصدق،
سید حسین فاطمی هدایتی، معروف به دکتر حسین فاطمی در سال ۱۲۹۶در شهر نایین متولد شد. وی پس از دوره ابتدایی به اصفهان رفت و علاوه بر ادامه تحصیل به روزنامه‌نگاری پرداخت. دکتر حسین فاطمی پس از شهریور ۲۰، روزنامه «باختر امروز» را منتشرکرد. ۲۰ساله بود که سردبیر روزنامه شد و مورد توجه زیاد، حتی مسئولان سانسور شهربانی قرار گرفت؛ آنها اذعان می‌کردند که حسین فاطمی‌ نویسنده‌ای چیره دست خواهد شد.
در اولین سرمقاله خود در روزنامه باختر، با عنوان «خدا – ایران -آزادی» نوشت:
«بالاخره باید برویم نزد پدران. می‌شود با روی سیاه رفت؟ مائیم و آیندگان! با خفت و خواری می‌توان در گور خفت؟ نه… این امر محال است… در راه انجام مقصود فداکاری می‌کنیم. جانبازی می‌کنیم و تا لب پرتگاه می‌رویم ولی مردانه می‌کوشیم».
دکتر حسین فاطمی در سال ۱۳۲۳به فرانسه رفت و مشغول تحصیل شد؛ او موفق شد از دانشگاههای فرانسه دکترای حقوق بگیرد. در این مدت دکتر حسین فاطمی هیچ‌گاه رابطه‌اش با ایران را قطع نکرد و بی‌درنگ پس از اتمام تحصیلات، به ایران بازگشت.
دکتر حسین فاطمی در ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد روز چهارشنبه ۱۹آبان سال ۱۳۳۳به دستور مستقیم شاه خائن در برابر جوخه اعدام قرار گرفت و خون پاکش را فدیه رهایی مردم ایران ساخت.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید