ایران- در کرمان متخصصان بیهوشی به اتاق عمل نرفتند

0
423
در کرمان متخصصان بیهوشی به اتاق عمل نرفتند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۰-متخصصصان بیهوشی در برخی بیمارستان های کرمان روز دوشنبه ۲۰شهریور۹۶ در اعتراض به مشکلات صنفی از رفتن به اتاق عمل خودداری کردند که در پی این اقدام بیماران غیر اورژانسی در نوبت جراحی معطل مانده اند. به واقع مراکز درمانی در هر کشوری محل رفع نیازهای شهروندان است تا در اسرع وقت به بیماری مردم پاسخگو باشند اما درایران به دلیل وضعیت اقتصادی و عدم رسیدگی به مشکلات صنفی، خیلی راحت از جان انسانها مایه گذاشته می شود و کسی هم در این رابطه جوابگو نیست.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید