ایران-دانشجویی-۴۱درصد بیکاران ایران با مدرک دانشگاهی

0
823
۴۱درصد بیکاران ایران با مدرک دانشگاهی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۹-سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکاران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
در حالی که در سال ۱۳۸۰ در حدود ۱۰ درصد از جمعیت بیکاران ایران را دارندگان تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند این نرخ در شرایط کنونی به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. این تغییر آمار نشان از تغییر ساختار بازار کار ایران در شرایط کنونی دارد.
هنوز بخش هایی از اقتصاد ایران که قادرند تحصیل کردگان دانشگاهی را جذب خود کنند به انداز کافی توسعه نیافته اند و شکل گسترش صنعتی نیز در این دوران هنوز اشتغالزایی ندارد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید