ایران-دانشجویی- چرا نظر دانشجویان نادیده گرفته می شود.

0
657
چرا نظر دانشجویان نادیده گرفته می شود
چرا نظر دانشجویان نادیده گرفته می شود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۷-مسولیت این مطلب بر عهده نویسنده است. تحریریه کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
شورای صنفی دانشجویان نهادی برآمده از رای دانشجویان برای اداره بهتر دانشگاه ها است؛ اداره بهتر برای منافع عمومی و درازمدت، نه برای منافع مسئولینی که تنها دوره پشت میزنشینی خودشان اهمیت دارد. چرا که در سالیان اخیر بارها و بارها شاهد بوده ایم که بین منافع دانشجویان و مسئولین تضاد شدیدی وجود دارد.
به عنوان نمونه این تضاد و بی توجهی دولت به خواست دانشجویان، به “سنوات تحصیلی” اشاره می کنیم. مساله لغو سنوات چند سالی است که به دغدغه اصلی شوراهای صنفی دانشجویان بدل شده است. مسئله ای برگرفته از مشکل واقعی دانشجویان. شوراهای صنفی برای الغای این قانون بارها با مسئولین مربوطه نامه نگاری کرده اند، هنگامی که نامه نگاری ها بی جواب ماند درخواست پاسخگویی از وزیر علوم و برگزاری جلسه با وزیر داشتند، درخواستی که از سوی جناب آقای وزیر نه تنها پذیرفته نشد بلکه حتی حاضر به صحبت کردن در مورد این مساله نیز نشدند. شوراهای صنفی در مرداد ۱۳۹۵ بر پلکان این وزارتخانه نشست خود را برگزار کردند و مطالبات مطرح شده در این نشست را به دبیرخانه وزرات علوم تحویل دادند که یکی از موارد آن لغو سنوات تحصیلی بود که باز هم از سوی وزیر علوم بی پاسخ ماند.
پس از بی توجهی های بی پایان این وزارتخانه، دولت و مجلس نیز در این زمینه سکوت اختیار کردند تا آقای فرهادی با خیال راحت به پیشبرد برنامه های ضد دانشجویی خود ادامه دهد. برنامه های که موجب شد مهرماه ۱۳۹۵ شاهد خروش عمومی دانشجویان علیه وضیعت صنفی موجود در دانشگاه باشیم.
یک سال تحصیلی از این اعتراضات پرشور گذشته است؛ هر چند که در این میان نیز بارها شاهد اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های مختلف برای پیگیری مشکلات صنفی و الغای قانون سنوات بوده ایم. اما نه دولت و نه مجلس پاسخی به این مطالبه نداده اند و مهر امسال نیز دوباره دانشجویان با این مشکلات عدیده دست و پنجه نرم خواهند کرد؛ با این تفاوت که در دور جدید بی توجهی عمومی مسئولین مربوطه هم از جانب کمیسیون آموزش مجلس و هم از جانب وزارت علوم بوده است .
بار دیگر لازم به یادآوری است که شوراهای صنفی برآمده از رای مستقیم دانشجویان هستند و مطالباتی که مطرح می کنند مطالبه محوری عموم دانشجویان حاضر در دانشگاه است که از سوی مسئولین نادیده گرفته می شود.
این بی توجهی مسئولین به زبان بی زیانی به ما می گوید که “رأی” شما دانشجویان تنها زمانی که به ما داده می شود تا نماینده مجلس یا رئیس جمهور شویم اهمیت دارد. هر رای که در راستای چیز دیگری به صندوق ریخته شود پشیزی ارزش ندارد.
فردا روز دیگری است، مهرماه نزدیک است و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید