ایران-دانشجویی-واکنش رئیس دانشگاه خوارزمی به تجمع دانشجویان: اعتراض تاثیری در اصل موضوع ندارد

0
569
واکنش رئیس دانشگاه خوارزمی به تجمع دانشجویان
واکنش رئیس دانشگاه خوارزمی به تجمع دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۴-بعداز تجمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی که در اعتراض به جابجایی خوابگاه دست به تجمع اعتراضی زده بودند، سبحان‌اللهی رییس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه به محض مطرح شدن موضوع تغییر محل خوابگاه پسران دانشگاه خوارزمی در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشجویان به این موضوع اعتراض کرده اند، بدلیل ترس از واکنش دانشجویان گفت هنوز  تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید