ایران -دانشجویی -معلم کنکور، دقیقه‌ای ۴۴۵۰۰ تومان

0
762
معلم کنکور، دقیقه‌ای ۴۴۵۰۰ تومان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-هزینه معلم‌های «برند» که آمار رتبه قبولی دانش‌آموزان‌شان بالاست، به جلسه‌ای ۴ میلیون تومان نیز می‌رسد! در واقع دانش‌آموزان دقیقه‌ای حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای یادگیری از معلم‌های مشهور هزینه می‌کنند. اکثر دانش‌آموزان سال کنکور از مدارس غیرانتفاعی مناطق یک و دو تهران که معلم خصوصی می‌گیرند، برای جلسه یک ساعت و نیمه حدود ۶۰۰ هزار الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر معلم هزینه می‌کنند. در واقع معلم‌ها دقیقه‌ای ۶ هزار و ۶۰۰ تومان الی ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان برای تدریس پول دریافت می‌کنند. در مجموع معلم خصوصی کنکور از حداقل ۱۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان برای خانواده‌های دارای فرزندان کنکوری هزینه دربردارد. در کشوری که باید آموزش و پرورش رایگان باشد هر روز فاصله طبقاتی بخاطر سیاستهای ضدمردمی حکومت غارتگران باعث بازماندن کودکان و جوانان ایرانی از تحصیل است و هرساله آمار دانش آموزان ترک تحصیل کرده بدلیل فقر افزایش مییابد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید