ایران-دانشجویی-فیلمی از تجمع دانشجویان دانشگاه چمران: ما که کولر نداریم احیای ما همینجاست

0
485

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۸-دانشجویان دختر دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به وضعیت سرمایشی خوابگاه روز 23 خرداد 96 دست به تجمع اعتراضی زدند و این اعتراضات تا چند روز آینده هم ادامه داشت.
دانشجویان در اعتراض به وضعیت گرمای طاقت فرسای خوابگاهها در اعتراض میگفتند که ما به این وضعیت اعتراض داریم و باید به این وضعیت رسیدگی شود.
این در حالی بود که دانشگاه برای رفع این موضوع قالب های یخ برای خنکی خوابگاهها اورده بودند. که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد.
همچنین به دانشجویان گفته شده بود در دمای 57 درجه بالای صفر پنکه روشن کنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید