ایران-دانشجویی-فیلمی از اعتراض دانشجویان دانشگاه چمران اهواز:۲۰:۳۰باور نکن رئیس ما دروغ گفت

0
567

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۶-شب گذشته پنجشنبه ۲۵ خرداد ریاست دانشگاه چمران در گفتگو با خبر ۲۰:۳۰ به کلی منکر وجود مشکلات شد! این مصاحبه باعث خشم دانشجویان و تحصن و اعتراض دوباره جلو خوابگاه شد. دانشجویان شعار می دادند ۲۰۳۰ باور نکن رئیس ما دروغ گفت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید