ایران-دانشجویی-فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار خواستار لغو طرح کاروزی شدند.

0
587
فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار خواستار لغو طرح کاروزی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۳۱-فارغ التحصیلان دانشگاهی با بررسی جز به جز این طرح خواستار لغو طرح کارورزی شدند چرا که مشکل بیکاری را ناشی از عدم مهارت کارجویان ندیدند.
طرح« کارورزی» یا آنطور که فعلان دانشجویی می گویند:« بیگارورزی» در چه شرایطی مطرح می شود؟ دولت برای حل بحران بیکاری چه تدبیری دارد؟ معمولاً طیف وسیعی از راه حل های خاص عرضه می شوند: از تسهیل شرایط کسب و کار برای سرمایه داران داخلی تا توسعه گردشگری و جذب سرمایه خارجی، در واقع تمام تلاش دولت برای اشتغالزایی نیز به همین راه حل ها منتهی می شود. با این حال عملکرد دولت در این سال ها از جمله تأکیدش بر اصلاح قانون کار، نشان می دهد همه این راه حل ها تحت یک استراتژی واحد قرار می گیرند. انعطلاف پذیر کردن بازار کار برای تضمین وجود یک نیروی کار ارزان، بی ثبات و آسیب پذیر به عنوان منبع تولید ارزش اضافی. این نیروی کار باید ارزان باشد، یعنی مزد و مزایایش عملاً 5درصد از هزینه های تولید را هم شامل نشود و در بهترین حالت با نرخ کلی تورم هماهنگ باشد، باید بی ثبات باشد، یعنی کارفرما تعهدی به پایداری شغل او نداشته باشد و باید آسیب پذیر باشد، یعنی همیشه در معرض تهدید اخراج و بیکاری و در نتیجه رام و تحت کنترل باشد.
انواع طرح های بیگارورزی هم ذیل این استراتژی می گنجد. برای مثال، طرح کارورزی می کوشد دانشجویان را به منبع تأمین نیروی کار ارزان تبدیل کنند. (طرح های دیگر جامعه هدف دیگری دارند:مثلاً طرح « سرباز صنعت» به دنبال تبدیل سربازان وظیفه به نیروی کار است. اما این طرح و طرح های مشابه خود نیازمند بررسی مستقل هستند. این طرح ها در مجموع می کوشند از هزینه تولید برای کارفرما بکاهند(از جمله مزد و مزایای کارگر) تا سهم سود او بالاتر و بالاتر برود. روشن است که افزایش میزان سود سرمایه در نسبت آن با مزد کار، تا چه اندازه به تشدید و تعمیق شکاف های طبقاتی منجر می شود.
اما «کارورزی» و طرح های مشابه آن فقط به ایجاد نیروی کار جدید ارزان، بی ثبات و آسیب پذیر نمی انجامند. بلکه نیروی کار فعلی راهم که در حال حاضر مشغول به کار است ارزان تر، بی ثبات تر و آسیب پذیرتر می کند.
کارفرما دیگر نیازی نمی بیند نیروی کار ثابت و استخدامی خودش را که هزینه های زیادی بر دوشش می گذارد، نگه دارد. او ترجیح می دهد از همین کارورزی هایی که به مراتب مثل کارورزی کل نیروی کار را بی ثبات و آسیب پذیر می کند. همه کارگران و مزد بگیران در صورت مطالبه گری، به مراتب بیش از امروز در معرض از دست دادن کار خود قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر، در برابر این طرح چه می توان کرد؟ کارورزی نه ضامن زیستی انسانی برای دانشجویان است نه ضامن اشتغال آینده آنان. اگر هم استقبالی تا کنون از این طرح صورت گرفته، به خاطر شرایط دشواری است که در این سال ها بر دانشجویان تحمیل شده است. در نتیجه در گام نخست، این طرح به شکل کنونی اش باید لغو شود. دانشجویان، کارگران و معلمان باید با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی مقامات را به لغو این طرح وادارند. در گام بعد، در راستای تدوین طرحی جایگزین برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان و آموزش ضمن کار آن ها، باید گروه های بحث و پژوهشی با حضور تعیین کننده نمایندگان واقعی دانشجویان تشکیل شود. مدت زمان کار و مزد متناسب با آن باید از طرف نمایندگان دانشجویان تعیین شود نه از بالا به دست دولت و کارفرمایان.
برگرفته از کانال تلگرامی دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید