ایران-دانشجویی-دستیاران جراحی شیراز در محوطه دانشکده پزشکی دست به تجمع اعتراضی زدند

0
534
دستیاران جراحی شیراز در محوطه دانشکده پزشکی دست به تجمع اعتراضی زدند
دستیاران جراحی شیراز در محوطه دانشکده پزشکی دست به تجمع اعتراضی زدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۸-صبح روز چهارشنبه ۷تیر دستیاران رشته جراحی عمومی شیراز با تجمع در دانشکده پزشکی این شهر، اعتراض خود را به احضار گسترده دستیاران پاتولوژی ابراز کردند. تجمع‌کنندگان گفتند: دستیاران پاتولوژی مورد حمایت همه جامعه پزشکی هستند و چنان‌چه وزارت بهداشت با خواسته‌های آنان موافقت نکند با اعتراضات شدیدتر تمام جامعه پزشکی مواجه خواهد شد. خاطرنشان می‌شود در پی اعتراضات دستیاران پاتولوژی به یکی از آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت تعداد زیادی از دستیاران این رشته در سراسر کشور توسط کمیته‌های سرکوبگر انضباطی احضار شدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید