ایران-دانشجویی-در یک اقدام عجیب دانشکده علوم خواجه نصیربه خاک سفید منتقل میشود اما چرایی آن معلوم نیست

0
873
دانشکده علوم خواجه نصیر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۹-دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، قدیمی ترین دانشگاه صنعتی ایران در اقدامی عجیب تصمیم دارد که دانشجویان کارشناسی رشته ریاضی خود را به پردیس رضایی نژاد واقع در خاک سفید منتقل کند.
قابل توجه است که خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه خواجه نصیر دراین محل میباشد و اکنون هم دانشجویان ریاضی که اکثر آنان را دختران تشکیل میدهند نیز قرار است به این محل منتقل شوند.
این موضوع که به بحران و چالشی چند ساله بین دانشجویان تبدیل شده گویا قرار است از مهر ۹۶ اجرایی شود.
در حالیکه این دانشگاه ساختمان کمیته امداد در سوهانک را به منظور تجمیع دانشکده ها خریداری کرده است ولی دانشجویان ریاضی را به سوهانک منتقل نمی‌کند اما چرایی این کار روشن نیست که به چه دلیل دانشجویان ریاضی که اکثرا هم از دختران هستند را به سوهانک منتقل نمی کند؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید