ایران-دانشجویی-دانشگاه فرهنگیان از ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودداری میکند

0
500
دانشگاه فرهنگیان از ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودداری میکند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۰-دانشگاه فرهنگیان از ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودداری کرده و از آنها فرم شماره ۳ یعنی فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان میخواهد.هنگامی که دانشجویان به ادارات آموزش و پرورش مراجعه می‌کنند فرم را به آنها نمیدهند و می گویند وزارت دستور داده که فرم ندهیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید