ایران- دانشجویی- دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به جابجایی خوابگاه دست به تجمع اعتراضی زدند

0
418
دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به جابجایی خوابگاه دست به تجمع اعتراضی زدند
دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به جابجایی خوابگاه دست به تجمع اعتراضی زدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۲-روز یکشنبه۱۱تیر، جمعی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی در اعتراض به جابجایی خوابگاه خود روبروی دانشگاه خوارزمی تجمع کردند. درهمین رابطه یکی از دانشجویان دکتری حقوق این دانشگاه به خبرنگاری گفت: به دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی در حال حاضر خوابگاهی در خیابان لاله‌زار اختصاص داده شده است که هم از جهت نزدیکی به دانشگاه و هم از نظر کیفیت بسیار مناسب است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در این خوابگاه حدودا ۶۰۰ دانشجو مستقر هستند گفت:  مسئولان دانشگاه قصد دارند که دانشجویان پسر را از این مکان به خوابگاه دیگری منتقل کنند و آن را به خوابگاه دخترانه اختصاص دهند که با آوردن دختران دانشجو در این خوابگاه کنترل بیشتری روی آنان خواهند داشت گفت: ما به هیچ وجه با این رویکرد مسئولان دانشگاه موافق نیستیم و به این موضوع اعتراض داریم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید