ایران-دانشجویی-تجمع دانشجویان صنعتی اراک در حمایت از کارگران اراکی

0
518
تجمع دانشجویان صنعتی اراک در حمایت از کارگران اراکی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۴-شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک اعلام کرد، روز سه شنبه ۴ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر اجتماع دانشجویان صنعتی اراک در محوطه اصلی دانشگاه(اطراف حوض) در حمایت از کارگران مظلوم و زحمت کش شهرستان اراک برگزار خواهد شد. در این اجتماع بیانیه ای دانشجویی از طرف دانشجویان دانشگاه قرائت خواهد شد.
دانشجویان از همگی خواستند که به حمایت از کارگران برخیزند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید