ایران-دانشجویی-تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان)

0
632
تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان)
تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان)

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۲-دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان روز پنج شنبه 22تیر 96 به دلیل بی توجهی ریاست دانشگاه آزاد اصفهان به مطالبات دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند.
نمایندگان دانشجویان در دیدار جداگانه با مقامات ارشد دانشگاه خواستار برخورد با عوامل سقوط علمی، پژوهشی و فرهنگی آن واحد و جلوگیری از ادامه روند حاکم شدند.
دانشجویان معترض همچنین ضمن تشریح کامل مطالبات آحاد دانشجویان، بر لزوم حذف سایه امنیتی از سپهر دانشگاه آزاد اصفهان و پایان یافتن اقدامات بی فایده تبلیغاتی و پر هزینه مدیران فعلی و نیز توقف مشی جناحی و ضد ارزشی حاکم، به طور جدی تأکید کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید