ایران-دانشجویی-تجمع دانشجویان خوابگاه دانشگاه بوعلی سینای همدان

0
1503
تجمع دانشجویان خوابگاه دانشگاه بوعلی سینای همدان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۵-روز دوم مهر ۹۶ جمعی از دانشجویان خوابگاه دانشگاه بوعلی سینای همدان در اعتراض به وضعیت خوابگاهها در اداره رفاه دست به تجمع زدند.
گفته می شود که دانشگاه گفته است ورودی های ۹۳ شامل خوابگاه ها نمی شوند و در حال حاضر دختران دانشجوی ۹۳ سرگردان هستند.
خوابگاه دخترانه شبنم دانشگاه بوعلی سینا علی رغم شروع سال تحصیلی آماده اسکان نشده و دانشجویان در نمازخانه های خوابگاه در اسکان موقت هستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید