ایران-دانشجویی- تجمع اعتراضی دانشجویان کوی بهشتی

0
341
تجمع اعتراضی دانشجویان كوي بهشتی
تجمع اعتراضی دانشجویان کوی بهشتی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۱-روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه بهشتی؛ در اعتراض به نبود شورای صنفی /وضعیت غذا و خوابگاه/نحوه برخورد مسئولین تجمع اعراضی بر پا کردند. دراین تجمع دانشجویان به 40 تن می رسیدند. آنها همچنین در دستانشان دستنوشته های را حمل میکردند که نوشته شده بود:
کمبود پرستار نداریم؛ کمبود حقوق داریم
آینده شغلی ام را از من نگیرید
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید