ایران-دانشجویی-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به کیفیت غذا

0
502
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به کیفیت غذا
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به کیفیت غذا

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۰-شب سه شنبه ۱۶ خرداد ماه  ۹۶ دانشجویان دانشگاه سیستان بلوچستان به کیفیت غذای دانشگاه اعتراض کردند. این دانشجویان به علت کیفیت بد غذا، از خوردن غذا خودداری کردند و سینی های غذای خود را در محوطه دانشگاه چیدند و خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید