ایران-دانشجویی-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به وام ویژه دکتری در مقابل وزارت علوم

0
525
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۵-روز چهارشنبه ۲۴خرداد دانشجویان  دکتری دانشگاه تهران دراعتراض به وام ویژه دکتری مقابل وزارت علوم تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار دادند که الان باید وزیر بیاد، مامور نیاد، مامور نیاد.
به دنبال این تجمع صنفی دانشجویان نیروهای سرکوبگر با سلاح برای سرکوب دانشجویان به صورت آماده باش درآمدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید