ایران-دانشجویی-تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری روزانه دانشگاه فردوسی مشهد

0
482
دانشجویان دکتری روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان دکتری روزانه دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۵-دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه ۲۴خرداد درعتراض به  شرایط سخت ارائه وام ویژه دکتری و دغدغه های معیشتی تجمع اعتراضی برگزارکردند.
همزمان با این تجمع دانشجویان معترض دانشگاه تهران هم دراعتراض به وام ویژه دکتری مقابل وزارت علوم دست به تجمع اعتراضی زدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید