ایران-دانشجویی-تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

0
1233
تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۵-صبح روز سه شنبه ۲۱شهریور ۹۶جمعی از دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به به شهریه ای که دانشگاه برای پرداخت مشخص کرده دست به تحصن و تجمع زدند.
طبق اساس نامه ای به شماره د ۲۷۰۲/۵۰۰ که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سراسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال گردیده است، دانشگاه ها موظف به گرفتن شهریه براساس سقف تعیین شده در آن نامه هستند که سالانه برابر است با ۱۷ میلیون و ششصد هزار تومان.
اما دانشگاه کرمان از این امر پیروی نکرده و شهریه ای که از دانشجویان میگیرد بسیار بالاتر از این مبلغ تعیین شده است. میزان شهریه ای که دانشگاه کرمان برای دانشجویان مشخص کرده ۲۴ میلیون تومان در سال است که ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از مبلغ تعیین شده بیشتر است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید