ایران-دانشجویی- تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی نسبت به شرایط نامناسب تحصیلی

0
468
تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی نسبت به شرایط نامناسب تحصیلی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳-در شاهرود دانشجویان علوم پزشکی واحد شاهرود دانشگاه آزاد در اعتراض به شرایط نامناسب تحصیلی، از حضور در جلسه امتحان داخلی، خودداری کرده و دست به تجمع زدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید