ایران-دانشجویی-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه

0
880
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۹-ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه؛ بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه صنعتی ارومیه در محل سایت جهتلو این دانشگاه تجمع کردند و به سیاست های استانداری در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز و تکمیل طرح جامع دانشگاه صنعتی ارومیه و سلب مالکیت این سایت از این دانشگاه و واگذری این سایت به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعتراض نمودند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید