ایران-دانشجویی- تجسس در خوابگاه دانشجویان دانشگاه صدف جندی شاپور اهواز

0
650
تجسس در خوابگاه دانشجویان دانشگاه صدف جندی شاپور اهواز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۴-صبح روز جمعه۲۴ شهریور ۹۶ دانشجویان ساکن خوابگاه صدف دانشگاه جندی شاپور اهواز؛ هنگامی که پساز تعطیلات تابستان به اتاق های خود مراجعه کردند؛ شاهد بهم ریختن تمامی وسایل خود در اتاق شدند طوری که همه اجناس از کمدها بیرون ریخته شده بود.
براساس صحبتهای اولیه برخی از مسئولین خوابگاه؛ به جز برخی از نیروهای خدماتی که برای رنگ آمیزی خوابگاه حضور داشته‌اند کسی در خوابگاه نبوده است. این اتفاق در اتاق های طبقه آخر بلوک شماره ۲ از خوابگاه صدف به وقوع پیوسته و هنوز گزارشی از سرقت سایر اتاق ها به دست نیامده است. این در حالی است که حتی در زمان باز بودن دانشگاه ورود و خروج تمامی دانشجویان به شدت توسط حراست کنترل می شود و این اقدامات میتواند امنیتی و در جهت تجسس توسط حراست دانشگاه صورت گرفته باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید