ایران – دانشجویی -بی سامانی و آوارگی دانشجویان در دانشگاه بهشتی با آغاز سال تحصیلی جدید

0
670
بی سامانی و آوارگی دانشجویان در دانشگاه بهشتی با آغاز سال تحصیلی جدید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۸- گزارشی از وضعیت نابسامان دانشجویان در دانشگاه بهشتی:
امسال دانشجویان این دانشگاه در سایه سیاستهای ضددانشجویی مسئولین دانشگاه بهشتی؛ با مشکلات زیادی در مورد اسکان و خوابگاه مواجه هستند. دانشجویان سنواتی این دانشگاه از داشتن خوابگاه محروم شده اند و با وجود آغاز سال تحصیلی؛ جایی برای خواب ندارند و در این میان با مراجعه به حوزه های مربوطه و اداره خوابگاهها با رفتارهای ناشایست مسئولین روبه رو می شوند. در حالی که تعداد زیادی از این دانشجویان به دلیل بی تدبیری های آموزشی و استادان جزء دانشجویان سنواتی شده اند و حتی از نظر آموزش دانشگاه برخی از آنها دانشجوی سنواتی حساب نمی شوند!
در سال تحصیلی جدید حتی از واگذاری فضا در مهمانسرا برای دانشجویان خودداری می کنند و در پی درخواست مجوز تردد از سوی دانشجویان برای اقامت موقت در نمازخانه و یا اتاق سایر دانشجویان نیز با بهانه تراشی های مختلف، از اعطای مجوز جلوگیری به عمل آورده اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید