ایران-دانشجویی- به دستور مسئولین دانشگاه پیام نور رشت وسایل تشکل ها به بیرون از اتاق ها ریخته شد

0
678
ایران-دانشجویی- به دستور مسئولین دانشگاه پیام نور رشت وسایل تشکل ها به بیرون از اتاق ها ریخته اند
ایران-دانشجویی- به دستور مسئولین دانشگاه پیام نور رشت وسایل تشکل ها به بیرون از اتاق ها ریخته اند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۸-در چند روز اخیر از اتاق یکی از تشکل های دانشجویی در پیام نور مرکز رشت سرقت صورت گرفته و وقتی این تشکل موضوع را پیگیری نموده است رئیس دانشگاه اعلام کرده که ما وظیفه نداریم سارق را پیدا کنیم و هیچگونه همکاری و همیاری در پیدا کردن فرد یا افراد خاطی در این سرقت انجام نداده است.
امروز وقتی اعضای تشکل قصد داشتند به اتاق کار خود در دانشگاه بروند ناگهان با صحنه تعجب آوری روبه رو شده اند، کلیه لوازم و وسایل آنها را از اتاق بیرون ریخته و در راهرو گذاشته بودند بدون اینکه به اعضای تشکل هیچ گونه اطلاعی داده باشند، هنگامی که با این صحنه روبه رو می شوند به ریاست پیام نور استان گیلان در رابطه با این موضوع اعتراض می کنند و وی فقط با یک لبخند از کنار قضیه رد می شود.
اولین بار نیست که تشکل های دانشجویی در پیام نور با چنین فشارهایی روبه رو می شوند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید