ایران -دانشجویی -اعمال فشار برای حجاب اجباری در دانشکاه آزاد سرعین

0
507
اعمال فشار برای حجاب اجباری در دانشکاه آزاد سرعین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۸-دانشگاه آزاد سرعین، بنری در ورودی دانشگاه نصب کرده و اعلام نموده که ۱۵درصد تخفیف شهریه دانشجویی در صورت پوشیدن چادر برای دانشجویان دختر در نظر گرفته خواهد شد.
در حالی که بسیاری از دانشجویان به افزایش قیمت شهریه ها بخصوص در دانشگاه آزاد معترض هستند، کارگزاران رژیم به جای رسیدگی و ارتقاء سطح آموزشی و تشویق دانشجویان برتر آموزشی، با طرح های قرون وسطایی و معاوضه چادر با شهریه پایین در پی رواج دروغ و ریاکاری در جامعه آکادمیک و آموزشی هستند! در سالهای اخیر نیز عوامل دانشگاهی و نیروهای حراست با انواع طرح‌های ضددانشجویی به کنترل نوع پوشش دانشجویان دختر و احضار و برخورد با دانشجویان در دانشگاههای مختلف اقدام کرده اند. در حالی که دانشجویان با مشکلات زیاد آموزشی، رفاهی، آکادمیک و مالی، بخصوص در پی پولی سازی آموزش، روبرو هستند، نحوه پوشش دانشجویان دختر مهمترین مسئله ی پیش روی عوامل نظام قرار دارد!

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید