ایران-دانشجویی-اعتراض سراسری دانشجویان دندان پزشکی جندی شاپور

0
658
اعتراض سراسری دانشجویان دندان پزشکی جندی شاپور

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۵-روز چهارشنبه ۵مهر ماه ۹۶ اعتراض سراسری دانشجویان دوره روزانه دندان پزشکی دانشگاه جندی شاپور به کمبود فضای آموزشی وارد پنچمین روز خود شد و دانشکده دندان پزشکی بطور کامل تعطیل شد. دانشجویان دوره روزانه دندان پزشکی دانشگاه از دانشکده به سمت دفتر ریاست دانشگاه به حرکت درآمدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید