ایران-دانشجویی-آغاز نصب گیت های کنترلی در دانشگاه بوعلی سینا

0
610
انجمن جهانی موبایل ایران را تحریم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۱-دانشگاه بوعلی سینای همدان آغاز نصب گیت های کنترلی در دانشگاه بوعلی سینا را از سر گرفتند.
در هفته اخیر در ورودی خوابگاه غدیر دانشگاه بوعلی سینا، زیرساخت های نصب گیت های کنترلی تعبیه شده و طبق شواهد قرار است این گیت ها بار دیگر برای کنترل عبور و مرور دانشجویان نصب شود. این کار در جهت امنیتی کردن دانشگاه و کنترل بیش از پیش دانشجویان صورت گرفته است و گرفتن هزینه های هنگفت از دانشجویان به جای خرج امکانات و تسهیلات هر چه بیشتر خرج سرکوب می شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید