ایران-دانشجویی-آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی کرمان

0
458
آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی کرمان
آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۸-یک خوابگاه دانشجویی در کرمان دچار سانحه آتش سوزی شد.
چهارشنبه7 تیر ساعت 15 یکی از خوابگاههای دانشجویی در شهر کرمان واقع در خیابان مصطفی خمینی دچار حریق گشت.
علت این آتش سوزی فرسودگی در سیستم برق رسانی عنوان شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید