ایران -دانشجویان متحصن صنعت نفت آبادان

0
686
دانشجویان متحصن صنعت نفت آبادان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۳- تحصن دانشجویان ادامه دارد.
بیش از دو هفته از تحصن دانشجویان صنعت نفت آبادان می‌گذرد ولی هیچ کس و نهادی پاسخگوی آنان نیست و مسئولین به مطالبات این دانشجویان توجه ندارد. برای پراکنده کردن آنان دست به اقداماتی علیه دانشجویان میزنند ازجمله تعطیل کردن سالن سلف سرویس دانشگاه و … اما دانشجویان نیز به اعتصاب خود ادامه میدهند و همه سختی ها را به جان میخرند از جمله در سوز و سرما و باران ، شبها نیز مقابل دانشگاه میخوابند.
رویکرد حراست دانشگاه با دانشجویان اعتصابی
از طرفی حراست دانشگاه مانع ورود دانشجویان به مسجد و محل سلف سرویس دانشگاه میشود .
اما دانشجویان اعلام کرده اند ؛ که ازمطالبات به حق خود مطلقا کوتاه نمی آیند و تارسیدن به اهداف خود ادامه خواهند داد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید