ایران – دانشجویان علوم آزمایشگاهی کازرون تجمع اعتراضی کردند

0
637
دانشجویان علوم آزمایشگاهی کازرون تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۴-تجمع اعتراضی دانشجویان علوم آزمایشگاهی واحد کازرون
صبح روز (۲۴آبان ماه) ۱۳۹۶، دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون نسبت به حذف رشته دکتر‌ای حرفه‌‌ای در محل دانشکده تجمع اعتراضی برپا کردند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید