ایران -دانشجویان در بجنورد و کاشان به اعتراضات وتجمع خود ادامه میدهند

0
666
دانشجویان در بجنورد و کاشان به اعتراضات وتجمع خود ادامه میدهند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۸-روز چهارشنبه ۸آذر ۹۶ دانشجویان در بجنورد و کاشان در اعتراض به کیفیت بد غذای دانشگاه تجمع اعتراضی برگزارکردند و در اعتراض سینی های غذا را روی زمین چیدند.

شایان ذکر است که روز شنبه ۴ آذرماه نیز دانشجویان علوم پزشکی کاشان اعتراضات خودرا شروع کردند که همچنان ادامه دارد .همچنین دانشجویان دانشگاه بجنوردنیز اعتراضات خود را مبنی بر بی کیفیتی غذاهای دانشگاه ازهفته اول آذر شروع کرده اند .

مشکل عدم کیفیت غذایی همواره از معضلات دانشجویان بوده است و دردانشگاههای کشور همچنان این اعتراضات ادامه دارد اما هیچ ارگان پاسخگویی وجود ندارد به همین دلیل دانشجویان اعلام کرده اند که تا تحقق خواسته هایشان به این اعتراضات ادامه خواهند داد .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید