ایران -دانشجویان دانشگاه فنی صدوقی یزد به کیفیت غذا اعتراض کردند.

0
770
دانشجویان دانشگاه فنی صدوقی یزد به کیفیت غذا اعتراض کردند.

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۵-دانشجویان دانشگاه صدوقی یزد در اعتراض به کیفیت بد غذا از خوردن غذا اجتناب کرده و در سلف سرویس دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. هفته گذشته ۷۵نفر از این دانشجویان مسموم و راهی بیمارستان شدند. رئیس دانشگاه با گفتن این که :«غذای ۱۳۰۰ تومانی دولتی همین است!» خطاب به معترضین گفته: «اگر غذای خوب می خواهید بروید رستوران و غذای ۱۰هزار تومانی بخورید.»
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید