ایران – دانشجویان دانشگاه تهران علیه سیاستهای آموزشی تجمع اعتراضی کردند

0
724
دانشجویان دانشگاه تهران علیه سیاستهای آموزش تجمع پاعتراض کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۸-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران علیه سیاستهای آموزشی
روز چهارشنبه ۱۷آبان ۹۶ دانشجویان دانشگاه تهران علیه سیاستهای آموزشی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دانشجویان از اینکه دانشگاه توسط بسیجیان تبدیل به پادگان شده ؛بشدت اعتراض دارند و خواهان آزادی بیان و آزادی تشکلهای دانشجویی هستند.دانشجویان شعار میدادند: دانشگاه پادگانه تدبیر و امید چاخانه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید