ایران-خودکشی یک مرد میانسال در بیدگل

0
985
خودکشی یک مرد میانسال در بیدگل

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱-یک مرد میانسال روز سه شنبه ۳۱ مرداد در آران و بیدگل خود را در امامزاده ابراهیم حلق آویز کرد وجان باخت.
با توجه به وضعیت اقتصادی و فقر مردم در جامعه روز به روز خودکشی در بین افراد افزایش می یابد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید