ایران-خودکشی یک ماموردر زندان قزل‌حصار پس از کشف مواد ازوی

0
363
خودکشی یک ماموردر زندان قزل‌حصار پس از کشف مواد ازوی
خودکشی یک ماموردر زندان قزل‌حصار پس از کشف مواد ازوی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۱۶-روز سه شنبه 13 خرداد یکی از ماموران زندان قزل حصار کرج بعد از انتقال مواد مخدر به داخل زندان و کشف این مواد دست به خودکشی زد که نهایت جانش را از دست داد.
یکی از ماموران زندان قزل‌حصار کرج در پی انتقال ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و کشف مواد از سوی ماموران زندان بازداشت شد، در دقایق اولیه بازداشت از طریق خفه کردن خود اقدام به خودکشی نمود.
این مامور از وضعیت مالی نامناسبی برخورداد بوده و احتمالا به همین دلیل به مشارکت در توزیع مواد مخدر روی آورده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید