ایران-خودکشی یک دختر ۱۹ ساله با اسلحه کمری

0
1179
خودکشی یک دختر ۱۹ ساله با اسلحه کمری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۷-یک دختر ۱۹ ساله اهل زابل دست به خودکشی زد.
وی با هویت کوثر سرگزی فرزند محمود دیروز پنج شنبه ۱۶ شهریور ۹۶ با اسلحه کمری اقدام به خودکشی کرد و متاسفانه جانش را از دست داد.
هنوز اطلاع درستی از انگیزه خودکشی در دست نیست. این خودکشی ها روزانه، ناشی از وضعیت بحرانی جامعه چه از لحاظ فقر و سرکوب صورت میگیرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید