ایران- حمله قلبی خانم مسن سبزی فروش به دلیل یورش ماموران شهرداری

0
919
حمله قلبی خانم مسن سبزی فروش به دلیل یورش ماموران شهرداری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۹-در خیابان عباس آباد اراک روز پنجشنبه صبح ساعت ۱۱۰۰ یک خانم مسنی که درحال دستفروشی و فروش سبزیهایش بود با برخورد خشن و یورش ماموران سرکوبگر شهرداری اراک مورد حمله قلبی قرار گرفت و بیهوش شد.
این رفتارهای سرکوبگرانه ماموران شهرداری با دستفروشان درحالیست که آنان برای گذران زندگی خود مجبور به این کار می شوند تا خرج مایحتاج زندگی خود را در حد بسیار کمی بدست بیاورند. اما رژیم به جای کمک و راه حلهای مناسب به این افراد آنها را مورد ضرب و شتم و در مواردی به قتل می رساند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید