ایران – حمله حراست به دانشجویان دانشگاه تهران

0
1761
حمله حراست به دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۳- تحصن در دانشگاه تهران
حمله نیروهای حراست به معترضین در دانشگاه تهران و بازداشت یکی از دانشجویان ؛باعث شد که دانشجویان تحصن خود را آغاز کنند.
دانشجویان خواستار آزادی هرچه سریعتر این دانشجو هستند و اعلام کردند تا آزادی کامل این دانشجو و پاسخگویی مسئولین دانشگاه در مورد فضای امنیتی تحصن خود را ادامه می دهند
درروز دانشجو دانشجویان دانشگاه تهران به علت دستگیری یکی ازدانشجویان اعلام کردند که به تحصن خود ادامه میدهند .
حراست دانشگاه یکی ازدانشجویان را دستگیر کرده است ؛ حراست با حمله به دانشجویان میخواست تجمع آنان را برهم بزند اما دانشجویان اعلام کردند تا آزادی دانشجوی دستگیرشده و پاسخگویی مسئولین دانشگاه به فضای امنیتی در دانشگاه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد .
دانشجویان دانشگاه تهران در چهارراه حقوق و علوم سیاسی منتظر حضور رئیس حراست برای پاسخگویی در مورد مشکلات پیش آمده هستند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید