ایران -حقوق پرستاران وکارکنان بیمارستان امام زمان مشهدپایمال میشود

0
726
حقوق پرستاران وکارکنان بیمارستان امام زمان مشهدپایمال میشود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۷-بیمارستان امام زمان با جمعیتی حدود ۴۸۰ نفر پرسنل و ۱۵۰ نفر پرستار و تعداد تخت مصوب ۱۷۵ و تقریبا ۷۵ درصد اشغال تخت در منطقه خیابان سرخس، خیابان مصلی مشهد واقع شده است.
پرستاران بدون داشتن سابقه طرح، پیش از شروع طرح و در دوران سربازی در این بیمارستان مشغول به کار می شوند.
حقوق و مزایای پرسنل کادر درمان براساس قانون کار و حداقل دریافتی محاسبه می شود، بنابراین به ازای هر یک سال سابقه کار پس از ۳ سال سابقه مبلغی حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش سنوات در بر خواهد داشت که در این بیمارستان اعمال نمی شود.
در این بیمارستان سایر کادر درمان (کمک بهیاران) از حقوق و مزایای کمتر از قانون کار برخوردارند.
مبلغی تحت عنوان کارانه به پرسنل پرداخت نمی شود.
مبلغ حقوق از اضافه کار جدا بوده و کمترین حق بیمه تآمین اجتماعی برای پرسنل مسترد می گردد.
اضافه کار اجباری برای افراد با سنوات پایین و بالا به یک نسبت در نظر گرفته می شود ومبلغ ساعت اضافه کار براساس سنوات در بخش های مختلف با اختلاف مبالغ ناچیزی محاسبه می شود.
همچنین قانون ارتقاء بهره وری در این بیمارستان به طور ناقص اجرا می شود ، نوبت کاری و شیفت در گردش برای پرسنل در نظر گرفته نمی شود، مرخصی استعلاجی زایمان ۶ ماه برای پرسنل در نظر گرفته می شود ، حق مسئولیت فقط برای سرپرستاران و سوپروایزرها در حدود ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می شود .
فرم قرارداد پرسنل در اختیار کارمندان قرار نمی گیرد و حتی در صورت تقاضای افراد به واحد کارگزینی و لزوم دریافت حکم و قرارداد سالانه خود از دریافت حکم حقوقی محروم می باشند.
لباس و فرم پرستاری برای پرستاران خانم و آقا به یک دست روپوش پرستاری ساده سالانه خلاصه می شود.
همچنین بخش قلب این بیمارستان با تعداد تخت ۱۸ تا ۲۰ عدد با تعداد دو پرستار در هرشیفت بدون حضور منشی بخش خدمت رسانی می شود.
میزان کسر از حقوق پرسنل بابت صندوق قرض الحسنه بدون بهره و کارمزد اجباری را یکی دیگر از مشکلات پرستاران این بیمارستان است.
همچنین از دیگر مشکلات موجود در این بیمارستان ساعات موظف پرستاران با سابقه بالای ۵ سال که ۶ ساعت در روز می باشد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید