ایران-حقوق پرستاران طرحی و شرکتی به موقع پرداخت نمیشود

0
735
حقوق پرستاران طرحی و شرکتی به موقع پرداخت نمیشود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۶-حقوق بسیاری از پرستارهای شرکتی و طرحی به موقع پرداخت نمی شود.
عدم بررسی تاخیر در پرداختی های پرستاران شرکتی استان گلستان توسط نماینده شرکت در دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین دانشگاه، که با گذشت ۵ روز از شهریور و پرداخت حقوق مرداد ٩۶ و کارانه‌ مهر سال٩۵ تمامی پرستاران، هنوز حقوق و کارانه ی خود را دریافت نکرده اند و هر روز موکول به روزهای آتی می شود، اما همچنان بی نتیجه مانده است.
همچنین این وضعیت در بین پرستاران طرحی در تهران و کرمان نیر هست و بسیاری از پرستاران از پرداخت حقوق خود به شدت ناراضی هستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید