ایران-جوانی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد

0
238
جوانی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۵-یک جوان ۲۴ساله ای در روستای پرچستان باشلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.
در ۱۳روز گذشته ۳تا الان این سومین نمونه است که در ایذه جوانان به روشهای مختلف دست به خودکشی می زنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95