ایران-جوانان-پرستوهای خونین بال شماره ۲

0
644
پرستوهای خونین بال شماره ۲

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۷-مجاهد شهید شهریار شوشتریان (شوشتری)
خون شهدا برگردنم سنگینی می کند
شهریار شوشتریان در سال ۱۳۴۳ در خانواده ای متوسط متولد شد. او استعداد و نبوغ خاصی داشت. با شروع انقلاب ضدسلطنتی علیرغم اینکه ۱۴ سال بیشتر سن نداشت؛ ولی با شوروشوقی وصف‌ناپذیر فعالیت می کرد.
در سال۵۸ با آرمان و اهداف سازمان مجاهدین آشنا شد. مدتی مسئول مالی انجمن دبیرستان شهریار در قلهک در تهران و بعد مسئول تبلیغات انجمن بود. او میلیشیایی پرشور؛ مایه گذار و صادق بود.
وی در برپائی تظاهراتی در سیدخندان شرکت داشت که پس از آن پاسداران در یکی از خانه های مجاور این محله او را دستگیر کردند.
شهریار قهرمان را به زیر شدیدترین شکنجه ها بردند اما برغم شکنجه و فشارهای زیاد او حاضر نشد حتی اسم خودش را به شکنجه‌گران بدهد و یا به خواست دشمن توبه کند. دژخیمان به وی پیشنهاد کردند که نام خودش را بگوید و توبه کند تا بلافاصله آزاد شود! اما او جواب داده بود:« خون شهدا و مهدی رضائی برگردنم سنگینی می‌کند.»
سرانجام شهریار را روز دوم تیر سال۱۳۶۰ در حالی که ۱۷سال بیشتر نداشت تیرباران کردند. او یک دانش آموز بود که تنها با فروش نشریه و پخش اطلاعیه؛ مجاهدین را تبلیغ می‌کرد.

پرستوهای خونین بال؛ را در شماره‌های بعدی دنبال کنید…..

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید